برگزاری جلسه قرارگاه فرهنگی جهاد کبیر شهرستان شاهین شهر و میمه
1395/12/07

این جلسه به هدف بررسی اجرای مصوبات جلسه قبل و همچنین تبیین برنامه های راهبردی آینده در روز چهارشنبه 3 اسفند 95 در دفتر امام جمعه محترم شاهین شهر برگزار گردید.