ستاد اعتکاف شاهین شهر
1395/12/24

اولین جلسه ستاد اعتکاف شاهین شهر برگزار شد.

 این جلسه با حضور مسئول دفتر امام جمعه شاهین شهر حاج آقا نریمانی, مسئولین ذیربط , امام جماعات  و هیئت امنای مساجد برگزار کننده این مراسم برگزار گردید.