شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی شهرستان برگزار شد
1396/03/10

اولین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی شهرستان شاهین شهر برگزار شد

اولین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی شهرستان شاهین شهر با حضور امام جمعه محترم شاهین شهر و مسئولین ادارات ذیربط در شهرستان و مدیران مراکز قرآنی روز سه شنبه مورخ 9 خرداد 96 در سالن جلسات دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد