سخنرانی امام جمعه شاهین شهر در همایش بزرگ عاشورائیان المصطفی
1396/07/10

سخنرانی امام جمعه شاهین شهر در همایش بزرگ عاشورائیان المصطفی حوزه علمیه بين المللي جامعه المصطفی اصفهان