حضور در مساجد و هیئات مذهبی شاهین شهر
1396/07/10

حضور امام جمعه شاهین شهر,فرماندار شهرستان و دیگرمسئولین در مساجد و هیئات مذهبی شاهین شهر