راه های جذب نوجوانان به کانون خانواده
1397/04/12

خانم ربابه سمیعی، صبح امروز در نشست نقش خانواده در جامعه اسلامی  گفت: توجه به امور اعتقادی و عبادی فرزندان از اصول مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: متأسفانه در برخی خانواده‌ها نوجوانی یعنی آغاز مشکلات و گرفتاری‌ها و درگیری‌های مختلف در خانواده که علت این موضوع تربیت ناصحیح است. گاهی سخت‌گیری‌ها و امر و نهی‌ها باعث فاصله زیاد میان فرزند و والدین می‌شود و دیگر ارتباط صحیح و مثبتی میان آنها وجود ندارد.

 سمیعی خاطرنشان کرد: اگر دیدیم نوجوانی در خانواده حضور دارد و باعث بحران شده باید بدانیم شیب تربیتی او درست طی نشده است. از لحاظ دینی نوجوان یعنی تکیه‌گاه و بازوی کمکی خانواده و یک مشاور خوب برای والدین است، ولی این موضوع مشروط به تربیت صحیح است و اگر این تربیت صحیح وجود نداشته باشد نوجوان تبدیل به یک معضل در خانه و خانواده خواهد شد.

استاد دانشگاه گفت: صیانت از کانون خانواده و رفع دغدغه های خانواده ها از امور است که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که  والدین و خانواده مهم ترین نقش را در تربیت فرزندان  برعهده دارند.

کارشناس امور خانواده بیان کرد: محیط خانه و خانواده باید یک محیط شیرین و همراه با آرامش باشد، زمانی که نوجوان وارد منزل می‌شود باید آنچه میان والدین با فرزند رد و بدل می‌شود توأم با نشاط و شادی و مهربانی و محبت باشد، حتی رفتار والدین با یکدیگر نیز در شرایط نوجوانان اثرگذار است.

خانم سمیعی تصریح کرد: رفتن والدین و فرزندان به مسجد و شرکت در نماز جماعت می‌تواند تأثیرات مثبتی را در تربیت فرزند به‌جا بگذارد.

وی اظهارکرد: با توجه به معضلات فرهنگی موجود باید عنایت ویژه‌ ای توسط والدین به خانواده صورت پذیرد، چرا که ایجاد بستر آرام، امنیت روانی را به همراه ‌می‌آورد و فرزندان را از معضلات اجتماعی محافظت می‌کند.

وی، تمسک به آیات نورانی قرآن کریم، همچنین الگوبرداری از سیره و زندگی پیامبرگرامی اسلام(ص)  و ائمه‌اطهار (ع) را به  بانوان یادآور شد و آن را از نشانه‌های یک زندگی موفق و آرام دانست.