حکم دریافت جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک
1397/04/25

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سروش آدینه به نقل از حوزه حضرت آیت الله مکارم شیرازی به استفتائی پیرامون «دریافت جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

* دریافت جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک

پرسش: اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را به عنوان دیرکرد دریافت کند؟

پاسخ: جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.