حکم شرعی وضو و غسل با وجود ناخن بلند
1398/04/13

حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «وضو و غسل با وجود ناخن بلند» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

 

* وضو و غسل با وجود ناخن بلند

 

سؤال:

آیا ناخن های بلند بانوان به وضو و غسل اشکال می‌رساند؟

 

جواب:

اشکال ندارد، اما اگر بيش از حدّ معمول بلند باشد، باید در مقدارى از زیر ناخن كه از سرانگشت بلندتر است، مانع ـ مانند چرک زیر ناخن ـ وجود نداشته باشد.