خمس وام چگونه حساب می شود؟
1398/04/24

حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «تعلق خمس به وام» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

 

* تعلق خمس به وام

 

سؤال:

چند روز قبل از سررسید سال خمسی وام گرفته ام، آیا به این وام خمس تعلق می گیرد؟

 

جواب:

 وام، خمس ندارد، مگر مقدارى از وام که اقساط آن از درآمد بين سال پرداخت شده و در سررسید سال خمسى موجود يا تبديل به سرمايه شده باشد.