بفرمایید مسابقه معنوی
1398/09/13

امام صادق علیه السلام فرمود: در نیکی رساندن به برادران خود، با یکدیگر مسابقه گذارید و اهل نیکی باشید، زیرا بهشت دارای دری است به نام معروف (نیکی و احسان) و جز کسی که در زندگی دنیا نیکی کرده، داخل آن نشود.

کتاب «واژه های اخلاقی از اصول کافی» اثری از مرحوم آیت الله علی مشکینی است که در آن، نکاتی زیبا و قابل استفاده پیرامون مباحث مختلف اخلاقی آمده و «حوزه نیوز» منتخبی از این نکات را در شماره های گوناگون تقدیم علاقمندان می نماید.

 

* روا کردن حاجت مؤمن

۱. امام صادق (علیه السلام) فرمود: روا ساختن حاجت مؤمن از آزاد کردن هزار بنده در راه خدا بهتر است و در روایتی آمده است که بهتر از بیست حج است.

۲. امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر مسلمانی که حاجت مسلمانی را روا کند، خدای تبارک و تعالی به او خطاب کند که: ثواب تو به عهده من است و به چیزی جز بهشت برایت راضی نباشم.

۳. امام صادق علیه السلام فرمود: در نیکی رساندن به برادران خود، با یکدیگر مسابقه گذارید و اهل نیکی باشید، زیرا بهشت دارای دری است به نام معروف (نیکی و احسان) و جز کسی که در زندگی دنیا نیکی کرده، داخل آن نشود.

۴. امام موسی کاظم علیه السلام می فرمود: همانا از برای خدا در زمین، بندگانی است که برای حاجات مردم کوشش می کنند، اینان روز قیامت در امانند و هر که به مؤمنی شادی رساند، خدا روز قیامت دلش را شاد سازد.

۵. امام صادق علیه السلام فرمود: باری اعتماد داشتن مرد به برادرش همین بس که حاجتش را به سوی او برد.

۶. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند فرماید: مردم عیال منند (زیرا ضامن روزی ایشانم) و محبوب ترینشان نزد من کسی است که نسبت به آنها مهربان تر و در راه حوایجشان کوشاتر باشد.

۷. امام صادق علیه السلام فرمود: کسی از کمک به برادر مسلمان خود و کوشش رد آن دست بر ندارد و ترک همدردی و همکاری نکند، جز اینکه گرفتار کمک کردن به کسی گردد که گناهکار است و برای این یاری کردن نیز اجری نبرد.