برگزاری جلسه هیئت امنای حوزه علمیه نرجس خاتون سلام الله علیها
1399/07/13

این جلسه در محل سالن اجتماعات حوزه علمیه نرجس خاتون(سلام الله علیها) شاهین شهر برگزار گردید.

این جلسه با حضور امام جمعه شاهین شهر حاج آقا هاشمی رئیس حوزه علمیه نرجس خاتون سلام الله علیها و دیگر اعضاء هیئت امنا برگزار شد.