#به_توازدورسلام
1399/07/16

#پیام_تصویری امام جمعه محترم شاهین شهر به مناسبت ایام اربعین حسینی

#به_توازدورسلام

#پیام_تصویری امام جمعه محترم شاهین شهر به مناسبت ایام اربعین حسینی

#نذرفرهنگی
#به_توازدورسلام
#بسته_معیشتی
#حب_الحسین_یجمعنا
#هرموکب_یک_خدمت
#سبدغذایی
#هرخانه_یک_کمک
#نذرماسک
#تقدیرازمدافعین_سلامت


🆔 @soroushadineh