دومین همایش فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی و گام دوم
1399/11/17

پنجشنبه 16 بهمن ماه دومین همایش فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی و گام دوم با موضوع دولت سازی، جامعه پردازی و تمدن نوین اسلامی با حضور استاندار اصفهان،نماینده شهرستان های شاهین شهر ومیمه و برخوار در مجلس، فرماندار شهرستان،امام جمعه شاهین شهر و دیگر مسئولین در تالار شیخ بهایی شاهین شهر برگزار شد.

پنجشنبه 16 بهمن ماه دومین همایش فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی و گام دوم با موضوع دولت سازی، جامعه پردازی و تمدن نوین اسلامی با حضور استاندار اصفهان،نماینده شهرستان های شاهین شهر ومیمه و برخوار در مجلس، فرماندار شهرستان،امام جمعه شاهین شهر و دیگر مسئولین در تالار شیخ بهایی شاهین شهر برگزار شد.