جلسه ستاد نماز جمعه شاهین شهر
1399/12/19

یکشنبه 17 اسفندماه سال جهش تولید جلسه ستاد نماز جمعه شاهین شهر با موضوع بصیرت سیاسی با حضور اعضا در محل دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.

جلسه ستاد نماز جمعه شاهین شهر یکشنبه هر هفته در محل سالن جلسات دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار می گردد.

یکشنبه 17 اسفندماه سال جهش تولید جلسه ستاد نماز جمعه شاهین شهر با موضوع بصیرت سیاسی با حضور اعضا در محل دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.

جلسه ستاد نماز جمعه شاهین شهر یکشنبه هر هفته در محل سالن جلسات دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار می گردد.